تحصیل 94 درصد یادگیرندگان در نبود مدرسه با اختلال روبرو شده است

به گزارش سبزوار امروز، معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به 10 استراتژی بازگشایی مدارس در سال جاری گفت: بازگشایی تدریجی، اقتضایی و ترکیبی مدارس با حفظ سلامت دانش آموزان، ارتقای کیفیت، تفویض اختیار به مدارس، اقناع سازی جامعه، استفاده از تجربیات دوران کرونا و آرامش و پرهیز از هرگونه تنش 10 استراتژی آموزش و پرورش برای مهری باشکوه است.

تحصیل 94 درصد یادگیرندگان در نبود مدرسه با اختلال روبرو شده است

به گزارش خبرنگاران، دکتر سید جواد حسینی در این نشست اظهار کرد: بعد از 18 ماه از توسعه کرونا که نظام تعلیم وتربیت دچار دگرگونی شد از اول مهر بنا به دلایل متعددی آموزش های حضوری هم آغاز خواهد شد اما با مقاومت هایی روبرو هستیم که نیازمند اقناع سازی جامعه است.

وی اضافه نمود: مهر امسال پیچیده ترین مهر بعد انقلاب است و برای بازگشایی مدارس باید فکر جامعه، اولیا و دانش آموزان را آماده سازیم.

حسینی با بیان اینکه پروژه مهر مهمترین سنجه عملکردی مدیران آموزش و پرورش است و در همه ابعاد تعلیم و تربیت تاثیر گذار است اظهار کرد: پروژه مهر در واقع فرایند است که از مهر آغاز می شود و تا مهر سال بعد ادامه دارد.

وی اضافه نمود: اگر بخواهیم جامعه زنگ نزند باید زنگ مدارس را به خوبی بنوازیم.

حسینی با بیان چرایی آغاز آموزش های حضوری گفت: معلمان و مدیران آموزش و پرورش سنجیده ترین واکنش را در عصر کرونا داشتند و معلمان را می توان مجاهدان آموزش درعصر کرونا نامید.

وی گفت: کرونا شرایطی را ایجاد کرد که نظام تعلیم و تربیت به ناچار به سمت آموزش های مجازی و از راه دور رفت.

حسینی با اشاره به آسیب های آموزش های مجازی گفت: اولین آسیب آموزش های مجازی افت زیاد کیفیت نظام یاددهی و یادگیری بود و این افت کیفیت هم در نظام جهانی و هم در کشورمان مشهود بود.

معاون وزیر با بیان اینکه مطالعات یونسکو و سازمان ملل نشان می دهد تحصیل 94 درصد از یادگیرندگان در نبود مدرسه با اختلال روبرو شده است اظهار کرد: بر اساس این مطالعات 99 درصد دانش آموزان در کشورهای با درآمد میانه و کم تحت تأثیر شرایط منفی کرونا قرار گرفته اند.

وی اضافه نمود: در مهر سال گذشته 110 کشور مدارس را تعطیل کردند که 550 میلیون یادگیرنده تحت تاثیر این تعطیلی قرار گرفتند.

وی با اشاره به نظر سنجی یونسکو تحت نام بچه ها را نجات دهیم گفت: بر اساس این نظر سنجی که در بین دانش آموزان 11 تا 17 ساله 64 کشور جهان اجرا شده است، از هر 10 نفر دانش آموز 8 نفر احساس کرده اند چیز کمی آموخته اند یا نیاموخته اند و 80 درصد احساس کرده اند برای یادگیری با مانع جدی روبرو بوده اند.

حسینی با بیان اینکه آموزش و پرورش ایران هم در عصر کرونا دچار چالش شد گفت :مطالعات مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در کشورمان نشان می دهد در ایام کرونا و آموزش های مجازی تنها 35 درصد دانش آموزان حضور کافی و آنلاین در فضای مجازی داشته اند.

وی اضافه نمود: بر اساس این مطالعات 33 درصد دانش آموزان فقط حضور کمی به جای حضور کیفی در آموزش های مجازی داشته اند و حضور موثری برای یادگیری تعمیق یافته نداشته اند و 33 درصد دانش آموزان هم کمتر از 5 ساعت در هفته از شاد استفاده کرده اند.

وی اضافه نمود: در مجموع این مطالعه نشان می دهد تنها 24 درصد از دانش آموزان معتقدند آموزش های مجازی کیفیتی مانند آموزش های حضوری داشته است، 42 درصد دانش آموزان آموزش ها را در حد قابل قبول ارزیابی کرده اند و 33 درصد دانش آموزان آموزش های مجازی را ضعیف ارزیابی کرده اند.

وی گفت: بر اساس نتایج این مطالعه از هر 4 دانش آموز 3 دانش آموز معتقدند آموزش های مجازی نتوانسته است کیفیت آموزش های حضوری را داشته باشد و خلا آموزش های حضوری را جبران کند.

حسینی شرح داد: نتایج تمام مطالعات نشان می دهد نظام یاددهی و یادگیری که اساس توسعه هر جامعه است با صدمه و لطمه جدی روبرو شده است.

معاون وزیر با تاکید بر اینکه تعطیلی مدارس موجب توسعه و تعمیق بی عدالتی شده است گفت: تعطیلی مدارس بیشترین آسیب را به قشر آسیب پذیر زده است زیرا خانواده های کم برخوردار دسترسی کمتری به ابزار دیجیتالی دارند و این خانواده ها کمتر پشتیبان و حامی دانش آموزان در آموزش های مجاری هستند.

وی با بیان اینکه مدرسه محیطی حفاظتی است و فقدان دسترسی به مدرسه برای قشر کم برخوردار آسیب ها را رشد می دهد گفت: بهداشت و سواد بهداشتی در خانواده های کم برخوردار کم است و مدرسه می تواند جبران کننده این سواد کم بهداشتی باشد.

وی گفت: بسیاری از دانش آموزان کم برخوردار در مدارس شبانه روزی تحصیل می کنند و تعطیلی این مدارس موجب عدم برخورداری دانش آموزان از مواد مغذی و افزایش سو تغذیه در بین دانش آموزان کم برخوردار شده است.

معاون وزیر با اشاره به آسیب های فضای مجازی و در خانه ماندن دانش اموزان بر سلامت های روانی دانش آموزان گفت: سازمان بهداشت جهانی سلامت را فقط سلامت بدنی نمی داند و سلامت را دارای ابعاد مختلفی می داند و پژوهش ها نشان می هد تعطیلی مدارس بر ابعاد مختلف سلامت دانش آموزان موثر بوده است.

وی اضافه نمود: افزایش رفتاری های پرخاشگرانه، تغییر در اشتها، اختلال در خواب برهم ریختگی در نظم خانواده، افزایش تعارضات خانوادگی، پرخوری، کم تحرکی، قلدری، کاهش آستانه تحمل ، کسالت، انزوا، اعتیاد اینترنتی، افسردگی عدم وجود فضای مناسب برای آموزش های مجازی و عدم آموزش آداب معاشرت از جمله آسیب های در خانه ماندن دانش آموزان است.

وی گفت: نتایج مطالعات نشان می دهد عدم حضور دانش آموزان در مدارس موجب افزایش آسیب های روانی می شود لذا ضرورت دارد به سمت بازگشایی مدارس حرکت کنیم.

حسینی با اشاره به بخشی دیگر از مطالعات مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری گفت: بر اساس این مطالعات در 38 کشور دارای نرخ بالای مرگ و میر و پیش از واکسیناسیون سراسری فقط 6 کشور مدارس را تعطیل کرده اند در حالی که 24 کشور در اوج موج دوم مدارس را تعطیل نکردند.

وی اضافه نمود: سازمان جهانی بهداشت و یونیسف مشترکا از مقامات کشورهای جهان خواسته اند بازگشایی مدارس را با رعایت پروتکل های بهداشتی در دستور کار خود قرار دهند.

وی تصریح کزد؛ هیچ مطالعه ای و مستندی در جهان منتشر نشده است که ثابت کند بازگشایی مدارس در پاندمی کوید 19 موثر بوده و یا موثر نبوده است اما مطالعات و پژوهش ها نشان می دهد نرفتن به مدارس موجب آسیب های فراوانی شده است.

وی با بیان اینکه علیرغم ضرورت بازگشایی مدارس هنوز جامعه و پروتکل های بهداشتی برای این بازگشایی به صورت کامل مهیا نیست اظهار کرد: در پارادایم نو و مهر پیش رو باید آموزش ها ترکیبی باشد و این موضوع بسیار سختی است زیرا نیاز به اقناع جامعه، خانواده و دانش آموزان دارد و همچنین خود شرایط کرونا هم مبهم است و آینده آن و جامعه نامشخص است.

معاون وزیر با اشاره به استراتژی و راهبردهای آموزش و پرورش در مهر پیش رو گفت: استراتژی آموزش و پرورش آغاز مهری باشکوه و بی دغدغه است.

معاون وزیر در ادامه با بیان 10 اصلی که باید در بازگشایی مدارس و آموزش های حضوری در کنار سایر آموزش ها رعایت شود گفت: اولین اصل بازگشایی مدارس به صورت تدریجی است و تدریجی بودن به مفهوم این است که از اول مهر نه مدارس صد درصد حضوری است و نه صد درصد مجازی بلکه بر اساس اطلس یادگیری آموزش ها ترکیبی خواهد بود.

وی با اشاره به دومین اصل بازگشایی مدارس اضافه نمود: آموزش ها با توجه به شرایط منطقه، مدرسه، کلاس و پایه اقتضایی است.

حسینی سومین اصل را آموزش های ترکیبی دانست و گفت: اصل بعدی تقدم ذاتی سلامت است و بر همین اساس واکسیناسیون 90 درصد معلمان انجام گرفته است و دانش آموزان هم در اولویت واکسیناسیون قرار دارند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان آموزش و پرورش استثنایی؛ وی پنجمین اصل را ارتقای کیفیت دانست و گفت: اصل بعدی تفویض اختیار به شورای مدرسه و منطقه است تا در خصوص نوع آموزش با تقدم ذاتی سلامت بر همه امور تصمیم بگیرند.

حسینی اضافه نمود: عدالت بویژه توزیع عادلانه امکانات دیجیتالی، اقناع سازی، حفظ تجربه دوران کرونا بویژه استفاده از شبکه شاد، حفظ آرامش و پرهیز از هرگونه تنش اصول هفتم تا دهم بازگشایی مهری باشکوه است.

جانشین وزیر در طرح هدایت با بیان اینکه طرح هدایت در راستای تامین تجهیزات دیجیتالی مورد نیاز دانش آموزان کم برخوردار با جدیت پیگیری می شود گفت: یکی از جلوه های عدالت، تامین فرصت های آموزشی با رویکرد عدالت ترجیحی و برخوردار از امکانات دیجیتالی است و طرح هدایت با همین رویکرد در حال پیگیری است.

معاون وزیر در پایان با بیان اینکه در مهر جاری در 4 محور 10 شاخص باید محقق شود گفت: تامین معلم برای تمامی کلاس ها، وجود مدیر و معاون در تمام مدارس، وجود برنامه عملیاتی و اطلس یادگیری در تمام مدارس، رعایت پروتکل های بهداشتی در تمام مدارس، ثبت نام همه دانش آموزان، توزیع کتب بین همه دانش آموزان، سنجش تمامی دانش آموزان بدو ورود به دبستان، دسترسی همه دانش آموزان به امکانات دیجیتالی، صدور ابلاغ برای تمامی معلمان و واکسینه شدن همه معلمان شاخص های است که در محور های کلاس، مدرسه، دانش آموز و معلم باید اجرایی شود.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 2 مهر 1400 بروزرسانی: 2 مهر 1400 گردآورنده: sabzevartoday.ir شناسه مطلب: 2178

به "تحصیل 94 درصد یادگیرندگان در نبود مدرسه با اختلال روبرو شده است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تحصیل 94 درصد یادگیرندگان در نبود مدرسه با اختلال روبرو شده است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید