حضور 35 دانشگاه از ایران در رتبه بندی موضوعی شانگهای 2020

به گزارش سبزوار امروز، محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم دنیا اسلام از حضور 35 دانشگاه از ایران در رتبه بندی موضوعی شانگهای 2020 اطلاع داد.

حضور 35 دانشگاه از ایران در رتبه بندی موضوعی شانگهای 2020

با ما همراه باشید و با تور چین ارزان از شگفت انگیزترین کشور دنیا دیدن کنید بر روی دیوار چین سلفی بگیرید، از قصر ممنوعه دیدن کنید و در خیابان شانگهای پیشرفته ترین آسیا قدم بزنید.

به گزارش گروه علمی و دانشگاهی خبرنگاران به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام از حضور 35 دانشگاه از ایران در رتبه بندی موضوعی شانگهای 2020 اطلاع داد.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: نظام رتبه بندی شانگهای یکی از معتبرترین رتبه بندی های جهانی است که نتایج آن توسط دانشگاه شانگهای ژیائوتنگ چین منتشر می گردد. این رتبه بندی در قالب یک پروژه عظیم در کشور چین برای اولین بار در ژوئن سال 2003 میلادی توسط دانشگاه شانگهای منتشر شد و به صورت سالانه روزآمد می گردد.

وی گفت: نظام رتبه بندی شانگهای در سال 2020 میلادی برای چهارمین سال، رتبه بندی موضوعی دانشگاه های برتر جهان را منتشر نموده است. رتبه بندی موضوعی شانگهای در سال 2020 در 54 رشته در قالب 5 حوزه کلی شامل حوزه مهندسی (22 رشته)، حوزه علوم پایه (8 رشته)، حوزه علوم زیستی (4 رشته)، حوزه علوم پزشکی (6 رشته) و حوزه علوم اجتماعی (14 رشته) انجام شده است.

دهقانی گفت: تنها دانشگاه هایی می توانند در این حوزه ها مورد ارزیابی قرار گیرند که از حداقل تعداد تولیدات علمی در بازه زمانی 2018-2014 در پایگاه وب آو ساینس برخودار بوده اند. این حد آستانه در رشته های مختلف متفاوت می باشد. شانگهای در سال 2020 از 5 شاخص به توضیح جدول زیر جهت ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه های برتر جهان بهره گرفته است. وزن هر کدام از این شاخص ها متناسب با هر رشته تغییر می نماید.

حوزه علوم پایه

سرپرست ISC در ادامه گفت: در رتبه بندی سال 2020 موضوعی شانگهای شاهد حضور دانشگاه های برتر کشور در 5 رشته ریاضی، فیزیک، زمین شناسی، علوم جوی و اکولوژی در جمع برترین دانشگاه های جهان هستیم.

وی اضافه نمود: در رشته ریاضیات در سال 2020 دانشگاه آزاد اسلامی (301-400) در جمع 400 دانشگاه برتر و صنعتی امیرکبیر (401-500) در جمع 500 دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند. شایان ذکر است که در سال 2019 دانشگاه آزاد اسلامی در جمع 500 دانشگاه برتر بوده که به جمع 400 دانشگاه برتر ارتقا یافته است.

در رشته فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی (401-500) در جمع 500 دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

در رشته زمین شناسی دانشگاه شیراز و تربیت مدرس (401-500) در جمع 500 دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

در رشته علوم جوی دانشگاه آزاد اسلامی و شیراز (301-400) در جمع 400 دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

در رشته اکولوژی دانشگاه تهران تنها دانشگاه از ایران با رتبه 401-500 در جمع 5 00 دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

حوزه مهندسی

دهقانی گفت: در رتبه بندی موضوعی شانگهای، در حوزه مهندسی در 22 رشته رتبه بندی صورت پذیرفته است که ایران در رشته مهندسی شیمی و مهندسی مکانیک هر کدام با 16 دانشگاه پر تعدادترین دانشگاه های ایران در این حوزه های موضوعی به ثبت رسیده است.

در رشته مهندسی مکانیک، از ایران همانند سال 2019، تعداد 16 دانشگاه از ایران حضور دارند که به ترتیب دانشگاه آزاد اسلامی (51-75)، صنعتی نوشیروانی بابل (76-100)، دانشگاه تهران (101-150)، صنعتی امیرکبیر و فردوسی مشهد (151-200)، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، دانشگاه سمنان، صنعتی شریف، تربیت مدرس، گیلان و تبریز (201-300)، دانشگاه بین المللی امام خمینی، خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شاهرود و دانشگاه کاشان (301-400) در جمع 4 00 دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

در رشته مهندسی برق و الکترونیک، از ایران 7 دانشگاه در سال 2020 حضور دارند که تهران (151-200)، صنعتی شریف (201-300)، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی شیراز و دانشگاه تبریز با رتبه 401-500 در جمع 500 دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

در رشته مهندسی اتوماسیون و کنترل، دانشگاه تبریز تنها دانشگاه حاضر از ایران با رتبه 151-200 در جمع 200 دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفته است.

در رشته مهندسی مخابرات، از ایران 3 دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف و دانشگاه تهران با رتبه 201-300 در جمع 300 دانشگاه برتر این حوزه حضور دارند.

در رشته مهندسی علم و فناوری ابزار آلات از ایران 7 دانشگاه صنعتی اصفهان (35)، دانشگاه آزاد اسلامی (51-75)، دانشگاه تهران (76-100)، دانشگاه تبریز (101-150)، صنعتی شریف (151-200)، صنعتی امیرکبیر و دانشگاه علم و صنعت ایران (201-300) در جمع 300 دانشگاه برتر حضور دارند.

در رشته مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و علوم پزشکی تهران با رتبه 201-300 در جمع 300 دانشگاه برتر حضور دارند.

در رشته مهندسی کامپیوتر از ایران 4 دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تهران، صنعتی امیرکبیر با رتبه 301-400 در جمع 400 دانشگاه برتر و صنعتی شریف با رتبه 401-500 در جمع 500 دانشگاه برتر حضور دارند.

در رشته مهندسی عمران 8 دانشگاه آزاد اسلامی (51-75)، صنعتی شریف و تهران (101-150)، صنعتی امیرکبیر، تربیت مدرس، تبریز (151-200)، سمنان و گیلان (201-300) در جمع 300 دانشگاه برتر حضور دارند.

در رشته مهندسی شیمی از ایران 16 دانشگاه آزاد اسلامی (101-150)، صنعتی امیرکبیر (151-200)، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، تهران (201-300)، صنعتی نوشیروانی بابل، علم و صنعت ایران، شیراز، تربیت مدرس، کاشان، تبریز (301-400)، فردوسی مشهد، صنعتی سهند، دانشگاه علوم پزشکی تهران، اصفهان، یاسوج (401-500) در جمع 500 دانشگاه برتر حضور داشتند.

در رشته مهندسی مواد از ایران 4 دانشگاه صنعتی امیرکبیر و تهران (301-400)، دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی شریف (401-500) در جمع 500 دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.

در رشته علوم و مهندسی انرژی 15 دانشگاه آزاد اسلامی (101-150)، صنعتی نوشیروانی بابل و تهران (151-200)، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، سمنان، صنعتی شریف، تربیت مدرس، دانشگاه تبریز (201-300)، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، خواجه نصیر طوسی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شیراز و کاشان (301-400) در جمع 400 دانشگاه برتر حضور دارند.

در رشته منابع آب 4 دانشگاه تهران (76-100)، شیراز و تبریز (101-150) و تربیت مدرس (151-200) در جمع 200 دانشگاه برتر حضور دارند.

در رشته علوم و فناوری غذایی، از ایران 8 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه تهران (151-200)، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، تربیت مدرس و علوم پزشکی تهران (201-300) در جمع 300 دانشگاه برتر این حوزه حضور دارند.

در رشته بیوتکنولوژی 6 دانشگاه علوم پزشکی تبریز (201-300)، علوم پزشکی تهران، دانشگاه تهران (301-400)، دانشگاه آزاد اسلامی، علوم پزشکی شهید بهشتی و تربیت مدرس (401-500) در جمع 500 دانشگاه برتر این حوزه حضور دارند.

در رشته مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر همانند سال گذشته تنها دانشگاه ایران در این رشته با رتبه 44 در جمع دانشگاه های برتر حضور دارد.

در رشته علوم و فناوری حمل و نقل، دانشگاه تهران (101-150) و صنعتی امیرکبیر (151-200) در جمع 200 دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

در رشته مهندسی معدن از ایران 6 دانشگاه تهران (45)، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، باهنر کرمان و دانشگاه تربیت مدرس (51-75) در جمع 75 دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

در رشته مهندسی متالورژی 9 دانشگاه تهران (51-75)، صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی شریف (101-150)، صنعتی امیرکبیر، فردوسی مشهد، علم و صنعت ایران، صنعتی سهند و دانشگاه شیراز (151-200) در جمع 200 دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

حوزه علوم زیستی

در رتبه بندی موضوعی شانگهای 2020، رتبه بندی حوزه علوم زیستی در 4 رشته صورت پذیرفته است که همانند سال گذشته شاهد حضور دانشگاه های برتر کشور در 2 رشته علوم کشاورزی و علوم دامپزشکی در جمع برترین دانشگاه های جهان هستیم.

در رشته علوم کشاورزی دانشگاه تهران (201-300)، دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه تربیت مدرس (401-500) در جمع 500 دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

در رشته علوم دامپزشکی 6 دانشگاه تهران (151-200)، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه شیراز و دانشگاه تربیت مدرس (201-300) در جمع 300 دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

حوزه علوم پزشکی

در رتبه بندی موضوعی شانگهای 2020، رتبه بندی حوزه علوم پزشکی در 6 رشته صورت پذیرفته است که شاهد حضور دانشگاه های برتر کشور در 6 رشته پزشکی بالینی، بهداشت عمومی، دندانپزشکی و علوم دهانی، پرستاری، فناوری پزشکی و داروسازی و علوم دارویی در جمع برترین دانشگاه های جهان هستیم.

در رشته پزشکی بالینی 7 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، علوم پزشکی کرمانشاه، علوم پزشکی مازندران (201-300)، علوم پزشکی تهران (301-400)، علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، علوم پزشکی ایران و علوم پزشکی مشهد (401-500) در جمع 500 دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارد.

در رشته بهداشت عمومی 5 دانشگاه علوم پزشکی مشهد (151-200)، علوم پزشکی تهران (201-300)، علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی کرمان، علوم پزشکی شهید بهشتی (301-400)، در جمع 400 دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

در رشته دندانپزشکی و علوم دهانی دانشگاه آزاد اسلامی، علوم پزشکی شهید بهشتی و علوم پزشکی تهران با رتبه 201-300 در جمع 300 دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

در رشته پرستاری 6 دانشگاه علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشکی تبریز، دانشگاه تربیت مدرس و علوم پزشکی تهران با رتبه 201-300 در جمع 300 دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

در رشته فناوری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با رتبه 301-400 در جمع 400 دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارد.

در رشته داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران (301-400) و دانشگاه علوم پزشکی مشهد (401-500) در جمع 500 دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

حوزه علوم اجتماعی

در رتبه بندی موضوعی شانگهای 2020، حیطه علوم اجتماعی در 14 رشته صورت پذیرفته است که شاهد حضور دانشگاه های برتر کشور در 2 رشته اقتصاد و مدیریت در جمع برترین دانشگاه های جهان هستیم.

در رشته اقتصاد دانشگاه تهران با رتبه 301-400 و دانشگاه آزاد اسلامی با رتبه 401-500 در این حوزه حضور دارد.

در رشته مدیریت 5 دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه تهران با رتبه 201-300 و دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه علم و صنعت ایران و صنعتی شریف با رتبه 401-500 در این حوزه حضور دارند.

منبع: خبرگزاری فارس
انتشار: 12 شهریور 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: sabzevartoday.ir شناسه مطلب: 1481

به "حضور 35 دانشگاه از ایران در رتبه بندی موضوعی شانگهای 2020" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "حضور 35 دانشگاه از ایران در رتبه بندی موضوعی شانگهای 2020"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید