امیکرون آخرین گونه خطرناک کرونا نیست، گونه نگران کننده بعدی چگونه می تواند باشد؟

به گزارش سبزوار امروز، خبرگزاری خبرنگاران-کارشناسان می گویند اگر سال جاری گونه نگران کننده دیگری از ویروس کرونا ظاهر گردد، تعجب آور نخواهد بود.

امیکرون آخرین گونه خطرناک کرونا نیست، گونه نگران کننده بعدی چگونه می تواند باشد؟

به گزارش خبرگزاری خبرنگاران،کارشناسان می گویند اگر سال جاری گونه نگران نماینده دیگری از ویروس کرونا ظاهر گردد، تعجب آور نخواهد بود. زومیت در این باره می نویسد: سال تازه میلادی با موجی از موارد امیکرون آغاز شد. اما آیا امیکرون آخرین گونه از ویروس خواهد بود یا گونه نگران نماینده تازهی در سال2022 ظاهر خواهد شد؟ به گفته کارشناسان، اگر سال جاری گونه نگران نماینده تازهی از ویروس کرونا ظاهر گردد، تعجب نخواهند کرد.

اما پیش بینی این موضوع سخت است که چنین گونه ای با چه سرعتی توسعه پیدا خواهد نمود، توانایی آن در فرار از سیستم ایمنی تا چه حد خواهد بود و آیا می تواند درمقایسه با نسخه های قبلی ویروس موجب بیماری شدیدتری گردد؟ گونه امیکرون بر گونه دلتا رجحان پیدا کرد. زیرا هم بسیار انتقال پذیر است و هم می تواند از دفاع ایمنی افراد واکسینه شده و افرادی که پیش تر دچار کووید شده اند، فرار کند.

کارتیک چاندران، ویروس شناس و استاد میکروب شناسی و ایمنی شناسی در کالج پزشکی آلبرت انیشتین در نیویورک، گفت: این ویژگی ها به گونه امیکرون اجازه داد تا جمعیتی را آلوده کند که دلتا به راحتی نمی توانست آن ها را آلوده کند. به همین ترتیب، برای رقابت با امیکرون، گونه های نگران نماینده آینده باید دستاورد های مشابهی در انتقال پذیری و فرار از ایمنی به دست آورند. او گفت: علتی وجود ندارد که باور کنیم از نظر ژنتیکی دیگر فضایی برای ویروس وجود ندارد. انتظار دارم گونه های بیشتر و انواع مشابهی از رفتار موج مانند، یعنی افزایش نرخ عفونت ها در پی ورود گونه تازه را ببینیم. درحالی که گونه نگران نماینده بعدی ممکن است به راحتی منتشر گردد و سیستم ایمنی را فریب دهد، راستا ویژگی های دیگر آن مانند قدرت بیماری زایی نامشخص است.

گونه نگران نماینده بعدی چگونه می تواند باشد؟

کارن موزمن، استاد آسیب شناسی و پزشکی مولکولی در دانشگاه مک مستر کانادا، به لایوساینس گفت: با توجه به نرخ کنونی عفونت ویروس کرونا در سراسر دنیا و نرخ جهش این ویروس، می توان پیش بینی کرد که گونه های تازهی ظاهر خواهند شد. اما همان طور که در دو سال گذشته دنیاگیری متوجه شده ایم، هرگونه تازهی به قدر کافی رقابتی نخواهد بود که بتواند بر گونه های دیگر غلبه کند.

گونه های آینده می توانند از راستا های مختلفی رجحان به دست آورند. از نظر تئوری، یکی از این راستا های بالقوه ممکن است به ایجاد ویروسی منجر گردد که درمقایسه با امیکرون انتقال پذیرتر و درعین حال شدت بیماری ناشی از آن کمتر است. موزمن گفت: ویروس ها باید تکثیر پیدا نمایند و به میزبان های تازه منتقل شوند. پیروز ترین ویروس ها این کار را با انتشار سریع بدون ایجاد علائم انجام می دهند. زیرا میزبان عفونی به راحتی می تواند حرکت کند و میکروب را به میزبان های دیگر منتقل کند. برای ویروس مفید نیست که میزبان خود را پیش از این منتشرشدن از پای درآورد.

لایوساینس پیش تر گزارش نموده بود که بیماری ناشی از امیکرون ممکن است درمقایسه با گونه های قبلی از شدت کمتری برخوردار باشد. این امر ممکن است تاحدودی بدین علت باشد که این گونه راحت تر در مجاری هوایی فوقانی و کمتر در ریه ها رشد می نماید. همین ویژگی ممکن است به انتشار راحت تر امیکرون نیز یاری کند.

در این باره به نظر می رسد که ویروس درنتیجه افزایش توانایی انتقال بین میزبان ها در راستای تکامل یافته باشد که کمتر بیماری زا باشد. بااین همه، هیچ تضمینی وجود ندارد که گونه نگران نماینده بعدی نیز همین مصالحه را انجام دهد

ویژگی های سویه اومیکرون چیست؟

رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به ویژگی های سویه اومیکرون ویروس کرونا گفت: عدم تزریق واکسن کرونا و رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی باعث ایجاد جهش های تازه در ویروس می گردد.

سازمان دنیای بهداشت سویه اومیکرون را به علت جهش های متعددی که در این گونه از کرونا اجرا شده و باعث افزایش سرعت انتقال این ویروس شده به عنوان سویه نگران نماینده ویروس کرونا طبقه بندی نموده است.

علیرضا ناجی، رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره ویژگی های سویه اومیکرون به تسنیم گفت: این سویه ویروس، خاصیت گریز از سیستم ایمنی را دارد یعنی ویروس در مقابل ایمنی طبیعی ناشی از ابتلا به کرونا و یا ایمنی ناشی از تزریق واکسن، مقاومت دارد.

ناجی ادامه داد: میزان سرایت پذیری اومیکرون از دلتا بیشتر است و بنابراین درصد ابتلای افراد جامعه به این ویروس بیشتر است؛ ممکن است میزان علائم بالینی شدید در آن کمتر از دلتا باشد؛ با این وجود هرچه قدر میزان ابتلا و انتقال ویروس در جامعه بیشتر گردد و شیوع ویروس افزایش یابد؛ در جوامع افرادی هستند که نسبت به ابتلا به ویروس کرونا حساسیت و آسیب پذیری بیشتری دارند مثلاً افراد مسن و دارای بیماری های زمینه ای بیشتر در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا هستند و از سوی دیگر، اومیکرون خاصیت گریز از سیستم ایمنی را نیز دارد بنابراین به تبع افزایش تعداد موارد ابتلا، تعداد مراجعات به مراکز درمانی و بستری ها افزایش می یابد و ممکن است تعدادی از این مبتلایان نیز فوت نمایند.

چرا باید دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کنیم؟

رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پاسخ به این سؤال که با وجود گریز اومیکرون از سیستم ایمنی چه ضرورتی بر تزریق دوز سوم واکسن کرونا وجود دارد؟ توضیح داد: تزریق دوز سوم واکسن کرونا می تواند میزان ایمنی افراد را افزایش داده و تقویت کند. از سوی دیگر تزریق دوز سوم واکسن کرونا به همراه رعایت نکات بهداشتی جلوی ایجاد جهش های مختلف را می گیرد.

2 عامل مؤثر در جهش ویروس کرونا

این ویروس شناس ادامه داد: در حال حاضر کشورهایی که برنامه مناسبی برای کنترل کرونا ندارند به خاستگاهی برای بروز واریانت(گونه)های مختلف ویروس کرونا تبدیل شده اند؛ برای مثال در آفریقای جنوبی ویروس اومیکرون در شرایطی شیوع یافته که میزان پوشش واکسیناسیون 24 درصد بوده است. ویروس بتا نیز در آفریقا به علت عدم واکسیناسیون کافی و رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی ایجاد شد. واریانت دلتا در هندوستان ایجاد شد که جمعیت بسیار بالا و سطح بهداشت بسیار پایینی دارد. واریانت های مو و لاندا در کشورهای آمریکای جنوبی مانند پرو و کلمبیا شیوع یافت که از نظر ساختارهای بهداشتی بسیار ضعیف هستند.

رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اضافه نمود: البته این بحث نیز مطرح است که با شیوع گونه های تازه کرونا، باید واکسن ها را بر اساس جهش های اجرا شده بازطراحی کنیم؛ با وجود جهش های مختلف ویروس کرونا، اگرچه میزان ابتلا به ویروس علیرغم واکسیناسیون ممکن است افزایش یابد اما مطالعات نشان داده است که تزریق دوز سوم واکسن های موجود در کشورها، تا حد زیادی از ابتلای شدید و مرگ و میر جلوگیری می نماید.

وی با تأکید بر لزوم تزریق دوز سوم واکسن کرونا توضیح داد: هم اکنون بیشتر بیمارانی که در بیمارستان ها بستری می شوند از بین افرادواکسینه نشده هستند؛ در کنار تزریق واکسن کرونا باید از گردش ویروس در جامعه جلوگیری و پروتکل های بهداشتی را رعایت کنیم

چرا مبتلایان به امیکرون سریعتر ناقل ویروس می شوند؟

یکی از مهمترین پرسش هایی که در جریان همه گیری ویروس کرونا طی دو سال گذشته برای بسیاری از مبتلایان یا اطرافیان آنها پیش آمده، زمان آغاز ناقل بودن فرد مبتلا است.

همزمان با شیوع سویه امیکرون این پرسش مطرح شده است که افراد مبتلا به این گونه از کرونا از چه زمانی ناقل ویروس محسوب می شوند و می توانند اطرافیان خود را به کرونا مبتلا نمایند. هرچند هنوز پاسخ روشنی برای به این پرسش درباره سویه امیکرون وجود ندارد اما داده های اولیه نشان می دهد که مبتلایان به امیکرون احتمالا زودتر از دیگر سویه های کرونا ناقل ویروس هستند و حتی ممکن است تنها یک روز پس از ابتلا به آن امکان سرایت بیماری کووید 19 از آنها به دیگران وجود داشته باشد.

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در آمریکا اعلام نموده است که مبتلایان به ویروس کرونا در روزهای پیش و پس از بروز اولین علائم، بیشتر از دیگر مقاطع زمانی امکان انتقال ویروس را دارند. بعضی از کارشناسان البته بر این باور هستند که بازه زمانی واگیردار بودن فرد مبتلا در صورت ابتلای او به سویه امیکرون، زودتر آغاز می گردد.

علت احتمالی این امر بروز سریعتر علائم بیماری کووید 19 در افراد مبتلا به سویه امیکرون است. آنالیز های اولیه نشان داده است که علائم بیماری در مبتلایان به سویه امیکرون به طور میانگین سه روز زودتر از دیگر گونه های ویروس بروز می نماید. این امر به این معنا است که براساس داده های پیشین احتمالا مبتلایان به سویه امیکرون تنها یک روز پس از ابتلایشان به ویروس می توانند باعث انتقال آن به دیگران بشوند.

این در حالی است که سویه های قبلی کرونا بین دو تا چهار روز پس از ابتلای فرد می توانستند به وسیله او به دیگران منتقل شوند. امکان انتقال ویروس از مبتلایان به سویه های قبلی تا چند روز پس از فروکش کردن علائم بیماری کووید 19 نیز وجود داشت.

دانشمندان تاکید می نمایند قضاوت در خصوص اینکه آیا دوره نهفتگی کوتاهتر سویه امیکرون منجر به انتقال سریعتر آن به دیگران می گردد یا خیر، زود است. با این حال این امر می تواند یکی از دلایل شیوع سریع سویه امیکرون در سطح دنیا باشد.

بنابر گزارش یورونیوز، کارشناسان این روزها همزمان با همه گیری سویه امیکرون توصیه می نمایند افراد در صورتی که در معرض ابتلا به ویروس قرار گرفتند سه روز پس از آن تست کرونا بدهند. انجام تست دوم پنج روز پس از قرار گرفتن در معرض ابتلا به ویروس نیز در صورت امکان توصیه می گردد.

این در حالی است که آن دسته از افرادی که علائم ابتلا به بیماری کووید 19 را دارند باید فورا تست کرونا بدهند. تست های آزمایشگاهی پی سی آر از تست های سریع و خانگی کارایی بیشتری دارند و احتمال اینکه بتوانند سه روز پس از انتقال ویروس به فرد ابتلای او را تشخیص دهند زیاد است.

از سوی دیگر افرادی که پس از ابتلا به کرونا علائم بیماری کووید 19 را ندارند اغلب ناقل سطح کمتری از ویروس هستند.

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در آمریکا به شهروندان ایالات متحده توصیه می نماید: افرادی که تست آنها مثبت است اما علائم ابتلا به کووید 19 را ندارند باید به مدت پنج روز خود را قرنطینه نمایند. به افرادی که علائم ابتلا دارند نیز توصیه می گردد تا حداقل 24 ساعت پس از قطع تب در قرنطینه بمانند

منبع: خبرگزاری آریا
انتشار: 3 فروردین 1401 بروزرسانی: 3 فروردین 1401 گردآورنده: sabzevartoday.ir شناسه مطلب: 2372

به "امیکرون آخرین گونه خطرناک کرونا نیست، گونه نگران کننده بعدی چگونه می تواند باشد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "امیکرون آخرین گونه خطرناک کرونا نیست، گونه نگران کننده بعدی چگونه می تواند باشد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید