درباره سبزوار امروز

مجله سبزوار امروز بر آن است تا با جمع آوری و انتشار اخبار روز دنیا، قدمی سازنده در مسیر اطلاع رسانی بردارد.